24.10.2023
Objava novih cen  v cenikih OŠO
Objavljamo novi cenik “Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe”, ki bo pričela veljati od 1.1.2024 in velja za OŠO Komen in Južna Primorska.
Cenik Optic-Tel

21.06.2023
Objava pogojev najema optičnih vlaken, namenjeno izključno za priklop baznih postaj na OŠO omrežju
Objavljamo splošni cenik  za najem optičnega vlakna na omrežjih OŠO za potrebe povezljivosti baznih postaj in postopek najema.
Povezava
Vse ostale dodatne informacije: Info@optic-tel.si

26.05.2023
Najava možnosti najema optičnega vlakna na omrežjih OŠO izključno za potrebe priklopa baznih postaj
Obveščamo vas da bomo na tem mestu, v drugi polovici meseca junija objavili pogoje za najem optičnih vlaken, namenjene izključno za priklop baznih postaj na OŠO omrežja.

31.01.2023
Preklic obvestila z dne 27.10.2022 ter z dne 23.11.2022 o dvigu cen cenika »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe«
vezano na obvestili o dvigu cen cenika »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe«, z dne 27. 10. 2022 in z dne 23. 11. 2022, vas obveščamo, da bomo zaenkrat začasno zadržali izvajanje novega cenika. O navedenem ste bili tudi že obveščeni preko naše spletne strani.
Kljub napovedi in utemeljenosti razloga za povišanje cen, stopnja Inflacije – letna stopnja rasti cen je namreč nesporno dejstvo, smo se zaradi umirjanja trenda rasti določenih elementov cene odločili, da zaenkrat napovedan dvig cen oziroma izvajanje novega cenika, ki naj bi veljal od 1. 2. 2023, zadržimo oziroma prekličemo.
O morebitni izvedbi dviga cen vas bomo, skladno s pogodbenimi določili, pravočasno obvestili.
Za razumevanje nastale situacije oziroma morebitne nevšečnosti ob napovedi dviga cen se vam opravičujemo ter vas lepo pozdravljamo.

23.11.2022
Objava novih cen  v cenikih OŠO
Objavljamo novi cenik “Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe”, ki bo pričela veljati od 1.2.2023 in velja za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Cenik Optic-Tel

27.10.2022
Najava dviga cen  v cenikih OŠO in ŠO
Obveščamo vas, da družba Optic-tel najavlja dvig cen cenikov »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe« za OŠO oz. ŠO za:

  • OŠO Komen,
  • OŠO Južna primorska (občine Komen, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Sežana)

Novi ceniki bodo veljali za pogodbe vezane na bele in sive lise. Razlog za povišanje je uskladitev cen zaradi rasti življenjskih potrebščin, materiala in storitev. Dvig cen se bo tako izvedel na podlagi Inflacije – letne stopnje rasti cen, kot jo izračunava statistični urad RS, in sicer na zadnji dan letošnjega leta.

21.12.2021
Obveščamo vas, da bo Optic-Tel d.o.o. s 01.03.2022 spremenil svoj cenik storitev za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Povezava do novega cenika

29.02.2020
Objavljamo novi cenik storitev za BELE LISE
Obveščamo vas, da bo Optic-Tel d.o.o. s 01.05.2020 spremenil svoj cenik storitev za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Novi cenik storitev – Povezava

19.4.2019
Objavljamo vzorec obvestila operaterjem naše prodajne akcije ki traja med 06.05.2019 do 30.11.2019 – Vzorec

 

Objavljamo vzorec pogodbe  dostopa in splošnih pogojev za vsa omrežja v upravljanju za vse nove potencialne operaterje.

 

OŠO Komen Bele Lise

OŠO JP Bele Lise

23.11.2022
Objava novih cen  v cenikih OŠO
Objavljamo novi cenik “Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe”, ki bo pričela veljati od 1.2.2023 in velja za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Cenik Optic-Tel

27.10.2022
Najava dviga cen  v cenikih OŠO in ŠO
Obveščamo vas, da GVO najavlja dvig cen cenikov »Cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe« za OŠO oz. ŠO za:

  • OŠO Komen,
  • OŠO Južna primorska (občine Komen, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Sežana)

Novi ceniki bodo veljali za pogodbe vezane na bele in sive lise. Razlog za povišanje je uskladitev cen zaradi rasti življenjskih potrebščin, materiala in storitev. Dvig cen se bo tako izvedel na podlagi Inflacije – letne stopnje rasti cen, kot jo izračunava statistični urad RS, in sicer na zadnji dan letošnjega leta.

21.12.2021
Obveščamo vas, da bo Optic-Tel d.o.o. s 01.03.2022 spremenil svoj cenik storitev za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Povezava do novega cenika

29.02.2020
Objavljamo novi cenik storitev za BELE LISE
Obveščamo vas, da bo Optic-Tel d.o.o. s 01.05.2020 spremenil svoj cenik storitev za bele lise na OŠO Komen in Južna Primorska.
Novi cenik storitev – Povezava

19.4.2019
Objavljamo vzorec obvestila operaterjem naše prodajne akcije ki traja med 06.05.2019 do 30.11.2019 – Vzorec

 

Objavljamo vzorec pogodbe  dostopa in splošnih pogojev za vsa omrežja v upravljanju za vse nove potencialne operaterje.

 

OŠO Komen Bele Lise

OŠO JP Bele Lise