Vse zakoličbe na omrežju, ki ga upravlja in vzdržuje Optic-tel izvaja matično podjetje GVO d.o.o.